Robotgräsklippare version 4, 2015


Bilder som visar lite av bygget.

Så här såg den ut till slut.Stora likheter med förra modellen. finjusterat en del, förhoppningsvis till det bättre.

Hjulmotorerna med utväxling 1:100 , dubbla kullager till hjulen och kofångarens mekanik inne under locket.

 

Uppdatering av styrkortet. Layout nedan.

Fler ingångar på RS232, för att möjliggöra styrning via HC-06 Bluetooth modul från mobilen.

DC-DC moduler (max5A) för att få ner batterispänningen till 10V på klippmotorn och 12V på hjulmotorer sitter nu direkt på kortet.