Energiavläsning av elmätaren via internet.


Fick en fin julklapp i år, en TellStickNet, tack tomten Lasse :-).


Här är ett sätt att logga elmätaren för den som har en Tellstick. Den röda LED'en på elmätaren blinkar 1000gr/kWh (vissa modeller 10'000ggr/kWh). Utanpå denna fästs en fototransistor kopplad till en Arduino. Jag har använt PT333-3C.

Systemet är uppbyggd runt en ArduinoUno med LCD shield (fungerar även utan LCD).

En fototransistor kopplas mellan  till Pin3 och 0V. Och en 433MHz sändarmodul till Pin2, +5V och 0V.


Visningen på Telldus-Live blir  som  3 olika sensors.  Visningen är i förbrukning  kWh på 24 timmarsperiod, 1h period och momentanförbrukning.

Jag hittade ingen support för att visa annat än temperatur på Telldus Live,

så 1,5kW visas som 1,5°C, trist men tydbart..

Ladda ner mjukvaran: Program för Arduino.

En trådlös termometer. Kompatibel med Telldus, TellStick Net.

En egen termometer för loggning med hjälp av en ArduinoUno med LCD shield.

Temperatursensorer är LM335. Temperaturen läses på ADC och sänds som en temperatur till TellStick via 433MHz sändare.  Vill man mäta många temperaturer kan det vara bra att  använda en egen byggd sändare som kan ersätta ett antal orginalsändare. Då slippar man byta ett otal batterier.


Ladda hem Termometerprogram till Arduino

Visning på TelldusLive. Humidity används för att numrera de olika ingångarna. Jag har angett 1-3 för temperaturer och 8-10 för elmätarvärden.

Visning på LCD

POJ © 2014 •  pojpoj@live.se  •